Archive for the ‘nowości’ Category

Podział grafiki rastrowej.

Wykorzystanie pewnych możliwości informatyki jest cenne dla tworzenia stron internetowych. Wtedy również dbamy o to, aby jakość zdjęć przedstawiała się na wysokim poziomie. Występuje wiele formatów grafiki rastrowej. W skład najpopularniejszego możemy zaliczyć JPG. Taki format plików graficznych spotykamy bardzo często. Przedstawia się go w sieci internetowej. Jest to wynikiem tego, że jest on obsługiwane przez wszelkie przeglądarki internetowe, a przy tym taki forma plików przedstawiają nam aparaty cyfrowe. Tak zwany format stratnej kompresji statycznych obrazów rastrowych, które jest przeznaczony do przetwarzani obrazów naturalnych. Charakteryzuje się płynnymi przejściami barw, jak i brakiem ostrych krawędzi, drobnych detali. W skład następnego możemy zaliczyć djvu. To forma stworzony do przechowywania zeskanowanych dokumentów w formie elektronicznej. Wykorzystujemy go jeszcze z jpeg200, który stanowi nowszą wersję forma JPG, gwarantując lepszą kompresję. Następny, to jeszcze tiff, który umożliwia nam wiele rodzajów kompresji, jak i przechowywanie kanału alfa. Continue reading “Podział grafiki rastrowej.” »

Jak grafika rastrowa

Jakość danego obrazu jest przede wszystkim zależna od formatu, w którym jest on przedstawiony. Dlatego w tym celu powinniśmy zdecydować się na wybór na stronę internetową najlepszą jakość obrazów, filmów. Obraz grafiki rastrowej zalicza się do pliku, który reprezentuje pionowo poziomą siatkę. To ona jest odpowiednio kolorowana pikselami na monitorze komputera, drukarki, na urządzeniu wyjściowym. Tego typu kolor danego piksela jest definiowany indywidualnie. Umożliwia to nam tworzenie obrazków z głębią kolorów RGB, który składa się z kolorowych pikseli zdefiniowanych przez trzy bajty. Dlatego na jeden bajt jest naliczony kolor czerwony, jeden na kolor niebieski i jeden na kolor zielony. Uwzględniając obrazki, które są mniej kolorowe, to potrzebują one mniej informacji na piksel. Gdy obrazek przedstawia się w kolorze czarnym i białym, to jest przy tym wykorzystany jedynie jeden bit na każdy piksel. Continue reading “Jak grafika rastrowa” »

Jak grafika komputerowa

Dana jakość strony internetowej będzie również zależna od strony graficznej. W tym celu musimy wziąć pod uwagę określone działania, które wydają się być dla nas bardzo cenne. Grafika komputerowa przedstawia nam pewien podział, który wynika z reprezentacji danych w programach komputerowych. Przedstawia się grafika rastrowa i grafika wektorowa. Biorąc pod uwagę temat grafiki rastrowej warto jest wskazać, że składa się ona z pojedynczych pikseli, które tworzą dwuwymiarową siatkę. Jakość obrazu rastrowego trzeba zaznaczyć, że jest określona przez głębię koloru, jak i rozdzielczość. Umożliwia to nam uzyskanie realizmu kolorystycznego w wyniku indywidualnego określenia barwy danego elementu obrazu. Nie zapewnia nam dokonywania transformacji geometrycznych na takich elementach składowych. Jeśli wykorzystujemy odpowiednie programy graficzne na swoim komputerze, to staramy się także korzystać z pewnych możliwości grafiki komputerowej. Continue reading “Jak grafika komputerowa” »

Rodzaje grafiki komputerowej

W przypadku zdjęć przekonujemy się o tym, że jest rozbudowana forma zdjęć. W ten sposób możemy zapewnić sobie ich wykorzystanie na pewne strony internetowe. Grafika jest w stanie posiadać swoje wykorzystanie w dyscyplinach informatycznych. Sami twórcy oprogramowania tworzą wizualnie interfejsy, autorzy witryn internetowy decydują się na wygląd takiej strony internetowej, a programiści pewnych aplikacji graficzny decydują się na wykorzystanie pewnych narzędzi do tworzenia grafiki. Dzięki temu obrazy mogą być tworzone od podstaw, jak i być wynikiem obróbki pewnych rysunków, czy zdjęć. Staramy się korzystać z takich form grafiki komputerowej. Przy tym wykorzystujemy możliwości, które jest w stanie zapewnić nam Internet. To umożliwia nam prowadzenie również do tworzenia pewnych stron internetowych. Ma to na celu zapewnić nam dotarcie dla internautów z bardzo cenną ofertą, którą mamy im do zaprezentowania. Continue reading “Rodzaje grafiki komputerowej” »

Występowanie grafiki komputerowej

Działania webmastera skupiają się także na wykorzystaniu możliwości grafiki. Ma to na celu wykorzystanie pewnych obrazów, czy zdjęć, które przedstawiają nam wysoką jakość graficzną. W skład działań grafiki komputerowej możemy zaliczyć tworzenie obrazów obiektów rzeczywistych i wyimaginowanych, przy pomocy naszego komputera. Dlatego pierwsze projekty takiej grafiki komputerowej mogliśmy zauważyć w latach pięćdziesiątych. Dotyczyły one tworzenia grafiki na kosztownych i trudnych do opanowania maszynach. Praca nad nowymi możliwościami, wykorzystaniem grafiki komputerowej była cenna we wszelkich dziedzinach zawodowych. Z tego względu mobilizowała odpowiednie fundusze, jak i zainteresowanie firm, instytucji, to jej dalszego rozwoju. Ograniczenie programów wykorzystujących grafikę komputerową, nie moglibyśmy sobie poradzić z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych. Continue reading “Występowanie grafiki komputerowej” »

Jak kodowanie dźwięku

Odpowiedni rodzaj dźwięku będziemy mogli przedstawić na wiele sposobów. Wynika to z jego wykorzystania przez różne programy. Mamy tam możliwość dokonania podziału dźwięku, tworzenia dźwięków od podstaw. Gdy dochodzimy do prezentacji dźwięku analogowo cyfrowego, to należy zaznaczyć, że ostatni proces dotyczy kodowania. Ono jest związane z etapem liczbowym kodu dyskretnych wartości, gdzie został przedstawiony sygnał źródłowy. W tym miejscu zostają zapisane w postaci liczbowej, binarnej techniki cyfrowej, w formie liczb zapisanych w systemie dwójkowym. Sama forma odtwarzania sygnału w przetwarzaniu cyfrowo analogowym bierze pod uwagę przetworzenie ciągu liczb na przebieg schodkowy, AK i filtrację wygładzającej w taki sposób, aby przybliżał początkowy sygnał analogowy. Doprowadza to do uzyskania sygnału cyfrowego na nośniku. Użytkowanie dźwięku wydaje się być bardzo powszechne. Continue reading “Jak kodowanie dźwięku” »

Jak kwantyzacja dźwięku

To muzyka w pewnym stopniu nakręca nasze życie. Na przestrzeni lat mogliśmy zauważyć, że jej postęp wydaje się być bardzo wysoki. Kolejnym procesem, który pojawia się w przetwarzaniu cyfrowo analogowym, jest kwantyzacja. Dotyczy ona wartości sygnału, która jest uzyskana drogą próbkowania. Należy do całego zakresu zmienności sygnału. Tego typu wartości zostają zaokrąglone tak, aby je następnie przedstawić poprzez skończone liczby wartości, które wynikają z rozdzielczości przetwarzania. Może prowadzić do powstawania błędu kwantyzacji, który wynika z faktu, że reprezentując ciągły zakres zmienności sygnału przy pomocy wartości dyskretnych, tracimy informacje o małych zmianach w obrębie przedziałów, które występują miedzy sąsiednimi wartościami. Tego typu błąd okazuje się być większy w przypadku mniejszej liczby przedziałów kwantyzacji, czyli mniejszej rozdzielczości. A sam przebieg takich procesów jest bardzo ważny dla uzyskania odpowiedniego dźwięku. Musimy wskazać, że dźwięk analogowy jest pod pewnymi względami gorszy od jakości dźwięku cyfrowego. Continue reading “Jak kwantyzacja dźwięku” »

Rodzaj próbkowania dźwięku

Dźwięk jest zależny od formatu, w którym staramy się go zapisywać. A to następnie ma wpływ na rozmiar takiego pliku. Dlatego należy zapewnić sobie wykorzystanie dobrej jakości programów do formatowania plików muzycznych, dźwięku. Odpowiednie przetwarzanie analogowo cyfrowe składa się także z próbkowania. Jest to proces dotyczący określenia wartości sygnału ciągłego w określonych odstępach czasu. Tak zwane chwile próbkowania dotyczą częstotliwości próbkowania. To jeden z podstawowych parametrów przetwarzania analogowo cyfrowego. Tego typu proces ma wpływ na przebieg całego procesu analogowego, a przy tym określony jest w całym przedziale czasowym. Zapewnia to nam uzyskanie zbioru wartości, które przedstawiamy w postaci przebiegu schodkowego. W okresach czasu dzielących pobranie kolejnych próbek występuje stała wartość. Podczas wzrostu częstotliwości próbkowania, także wynikowy przebieg schodkowy przybliża kształt przebiegu analogowego. Continue reading “Rodzaj próbkowania dźwięku” »

Występowanie techniki cyfrowej

W przypadku stron internetowych przekonujemy się o tym, że webmasterzy ograniczają się od wykorzystaniu dźwięku na stronach. Jedynie, w przypadku promowania tematu muzyki. To tworzenie techniki cyfrowej ukazuje nam, że sygnał jest przetwarzany z postaci naturalnej, jak i ciągłej. Przetworzenie następuje do reprezentacji numerycznej, ciągu dyskretnych wartości liczbowych. Z tego względu przetwarzanie analogowo cyfrowej jest złożone z takich podstawowych procesów, jak próbkowanie, kwantyzacja, czy kodowanie. Użytkowanie dźwięku jest korzystne na co dzień. W ten sposób staramy się również tworzyć pewne dźwięki do systemów, alarmów, jak i wielu urządzeń, maszyn, środków transportu. Dźwięk wydaje się być dla nas informujący, a inni przedstawia nam działanie pewnych opcji. Dobrze jest zauważyć wykorzystanie dźwięku w rozbudowanej teorii muzyki. W tym miejscu dźwięk pełni bardzo ważną rolę. Continue reading “Występowanie techniki cyfrowej” »

Przeznaczenie techniki analogowej

Jest kilka możliwości związanych z wykorzystaniem dźwięku. Na pewno dostrzegamy jego działania w wielu programach, czy grach komputerowych. Biorąc pod uwagę działania techniki analogowej dźwięku przekonujemy się, że jej zasadniczą wadą jest trudność w eliminacji zakłóceń i szumów. Jest to wynikiem słabej dynamiki sygnału, jak i niskiej wartości stosunku sygnału do szumu. Możemy zauważyć zaletę związaną z ciągłym odwzorowaniem sygnału, przetwarzaniem go w naturalnej postaci. Mamy na celu wykorzystanie głównie dźwięku cyfrowego. Wynika to z lepszej i większej jakości, jaką pod tym względami jest w stanie nam zapewnić. Dźwięk cyfrowy zapewnia nam jego odtwarzanie bez zmniejszenia się jego jakości. Taki dźwięk mamy możliwość zapisywać na wielu nośnikach pamięci. A następnie jego odtworzenie odbywa się w bardzo prosty sposób. Należy wspomnieć o działaniach, które są związane z tworzeniem się dźwięku cyfrowego. Continue reading “Przeznaczenie techniki analogowej” »